Lifides

Een arbeidsconflict. Het vervallen van functies ten gevolge van een organisatiewijziging of bedrijfseconomische reden. Dreigend of voorgenomen ontslag wegens disfunctioneren of een vertrouwensbreuk. Een ontslagvergoeding. Een dispuut of onzekerheid over een concurrentiebeding. Arbeidsongeschiktheid. Voortzetting van een dienstverband door een nieuwe werkgever. Een greep uit de arbeidsrechtelijke onderwerpen waarbij Lifides u van dienst kan zijn.

Lifides heeft duidelijkheid, openheid en integriteit hoog in het vaandel. Lifides verkiest een pragmatische aanpak. Op voorhand zal een inschatting worden gegeven van de risico’s en (on)mogelijkheden. Daarbij zijn uw belangen en doelen uitgangspunt en wordt gerealiseerd dat voortvarendheid in arbeidszaken vaak geboden is. Tot slot zijn de tarieven concurrerend.

Bent u als werkgever of als werknemer op zoek naar een deskundig arbeidsjurist voor advies, begeleiding of rechtsbijstand? Neem dan contact op met Lifides.